Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yayım ve Yazım Esasları Yönergesi

A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi Türkiye ve Dünyada  eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün araştırma makalelerinı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Senede iki defa yayımlanması planlanmıştır. Makaleler Türkçe ve  İngilizce olarak verilebilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir  yerde yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere sunulmuş olmaması  gerekmektedir.

Hakemler  tarafından olumlu rapor verilmeyen yazılar yayımlanmaz ve yazarına iade  edilmez. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde A.İ.B.Ü. Eğitim  Fakültesi Dergisi bütün yayım haklarına sahiptir.

Yazım  Esasları:

  • Makaleler yalnızca elektronik olarak www.efdergi.ibu.edu.tr adresine yüklenmelidir.
  • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisine gönderilen makaleler önce amaç, konu, içerik, genel yayım ve yazım kurallarına uygunluk yönlerinden Yayın Kurulunca incelenir. Uygun bulunmayan makaleler değerlendirilmeden yazarlarına iade edilir.
  • Yayımlanmasının olanaklı olduğuna karar verilen makaleler, bilimsel bakımdan değerlendirilmek üzere, Hakem Kurulunun konu alanıyla ilgili en az üç üyesinin görüşüne sunulur. Bir makalenin dergide yer alabilmesi için  Hakem kurulunun konu alanı ile ilgili en az iki üyesi tarafından olumlu görüş bildirilmiş olması gerekmektedir.
  • Dergide yazım esaslarına uygun olarak hazırlanan ve inceleme kurulu tarafından onaylanan makaleler yayımlanır.

Yazım Kuralları

Makaleler, ISO A4 (özel boyut:21x29,7 cm) sayfa düzeninde olmalıdır. Yazılar düz metin olarak tek sütun halinde yazılmalıdır. Sayfa düzeni yapılırken üstten 4 cm, alttan 4 cm, soldan ve sağdan 4,27 cm boşluk bırakılmalıdır. Cilt payı olarak 0 cm olmalı ve cilt pay yeri olarak sol seçeneği seçilmelidir. Metin uzunluğunu 20 sayfayı geçmemesine özen gösteriniz.

Makale şablonuna ulaşmak için buraya tıklayınız.